wtorek, 6 stycznia 2015Pokłon Jezusowi oddali Mędrcy ze wschodu, umownie nazwani: 

Kacper, Melchior i Baltazar. Nie byli to członkowie narodu Izraela.
 Świadczy to o wielonarodowości i o mocy Boga do jednoczenia wszystkich ludzi bez względu na wyznanie i miejsce zamieszkania. 
Do Betlejem prowadziła ich gwiazda.

 Duchowni odczytują gwiazdę, jako "głęboki w treści symbol życiowej drogi każdego człowieka podążającego za światłem wiary.
 W obrazie Mędrców cała ludzkość przebywa do Betlejem, aby w Jezusie uznać obiecanego Mesjasza i złożyć Mu należny hołd''.

Każdy z Królów przyniósł stosowne dary. 

Każdy z nich ma odpowiednie znaczenie.

Złoto – symbol godności królewskiej,
 mirra – symol wypełnienia proroctw i zapowiedź śmierci Zbawiciela
 oraz kadzidło – symbol godności kapłańskiej.

 To właśnie w kategoriach symbolu powinniśmy rozpatrywać Święto Objawienia Pańskiego.
Archiwum bloga