środa, 25 kwietnia 2012


Ksenofobia.
Osobiście zauważyłam że jest to zjawisko związane z uprzedzeniem do osób(teściowych także), ale szczególnie do pewnych narodowości. Objawia się ono unikaniem kontaktów z reprezentantami pewnych grup, bo z góry zakłada się że są fałszywi i źli a co najmniej dwulicowi..Taki  pogląd myślę, może być spowodowany na przykład obawą, iż może zostać  nam wyrządzona jakaś krzywda. U osób starszych najczęściej zauważa się niechęć do osób niektórych  narodowości; żydowskiej , cygańskiej , ukraińskiej,śląskiej, niemieckiej czy rosyjskiej.Takie  stereotypy przekazywane są u nas z pokolenia na pokolenie,wychowanie  które potem silnie oddziałuje na cale społeczeństwo. Za przykład możemy podać przekonanie panujące , iż Romów należy uważać za ludzi niebezpiecznych,bo ze skłonnościami do kradzieży, bo są to zazwyczaj ludzie ubodzy.( To samo zresztą teraz mówią za granicą o nas polakach) Tolerancję,(każdy myśli o sobie że jest tolerancyjny) czyli szacunek dla innych poglądów;,wiary, narodowości, albo też osób starszych i niepełnosprawnych mnie uczono w moim domu rodzinnym, i tak być powinno a to każdy z nas powinien wziąć sobie do serca.Bo  społeczeństwo tolerancyjne to społeczeństwo chyba lepsze.(co nie oznacza przecież ze wszystko tolerować tak sobie można)  Powinniśmy się starać, aby poprzez nasze nieumyślne zachowanie czy słowa kogoś nie zranić.  To taki temat na dłuższą, osobistą refleksję.

Archiwum bloga