środa, 25 lipca 2012

Trochę znowu o przemilczanej historii Śląska

http://www.silesia-schlesien.com/index.php?option=com_content&view=article&id=224:stanowisko-zlns&catid=37:artykuy

Znalazłam to w necie.

Stanowisko ZLNS

19.06.2012 - 20 czerwca minie 90 lat, kiedy to wbrew woli większości Ślązaków poprzez wstawiennictwo Francji, jak również polskie obietnice czerpania zysków z Górnego Śląska dawane różnym państwom, wschodnia część Górnego Śląska została przyłączona do Polski. Przyłączenie to dla Polski okazało się pozytywne, natomiast dla Ślązaków rozpoczął się najtragiczniejszy okres w historii.Już samo wprowadzanie języka polskiego na przyłączonych terenach posłużyło do usunięcia śląskich elit mówiących po niemiecku i po śląsku, gdyż wówczas uważano, że mowa używana przez Ślązaków nie jest językiem polskim, co zmuszało inteligencję i urzędników do opuszczenia Polski z powodu braku pracy.Bardzo szybko wprowadzono dyktaturę, którą w 1938 r. rozszerzono na tereny zajęte wkroczeniem na Zaolzie biorąc udział w rozbiorze Czechosłowacji.
W czasie II wojny światowej przedstawiciel legalnego rządu londyńskiego Rzeczpospolitej Arka Bożek nawoływał do wypełniania formularzy volkslisty. Nie wypisanie tego formularza zagrożone było wysiedleniem do generalnej Guberni lub umieszczeniem w obozie koncentracyjnym. Jeszcze się wojna nie skończyła a już nowe polskie władze wyrzucały z mieszkań i domów, zamykały w obozach koncentracyjnych, mordowały Ślązaków argumentując prześladowania volkslistą. Do dzisiaj polskie sądy uważają, że Ślązacy mieli nie słuchać nawoływań przedstawiciela legalnego polskiego rządu londyńskiego i odmawiają Ślązakom zadośćuczynienia za doznane krzywdy ze strony władz polskich.
Wkroczenie polskich władz w 1945 r. na resztę Śląska znaczone było internowaniem, wypędzeniami, wysiedleniami. Eksterminacja Ślązaków doprowadziła, że historia Śląska po 1945 r. zawęża się do historii tylko Górnego Śląska. Setki tysięcy Ślązaków znalazło się w obozach koncentracyjnych, wiele tysięcy straciło życie, setki tysięcy wypędzono, kilkadziesiąt tysięcy wywieziono do ZSRR, tysiące Ślązaków wyrzucono ze swych mieszkań i domów oraz ograbiono z majątku, czci i godności. Dzisiaj pamięć o tamtych czasach nazywana jest Tragedią Śląską, za którą do dzisiaj władze polskie nie przeprosiły. Przeprosili natomiast Rosjanie.
Następne lata to ograniczenie możliwości kształcenia oraz dyskryminacja języka niemieckiego i śląskiego ze stosowaniem różnych represji – specjalny obóz koncentracyjny dla tzw. przestępców językowych w Gliwicach, zakaz nauki języka niemieckiego, bicie dzieci w szkołach za używanie języka śląskiego jak również obniżanie ocen z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka. Jest faktem, że Ślązacy uzyskali swoje wykształcenie w języku obcym, czyli w języku polskim, gdyż nie był to ich język domowy.
Z poziomu trzeciego co do znaczenia okręgu przemysłowego w Europie w ciągu 90 lat Górny Śląsk doprowadzono do poziomu żebraka Europy.
Obecnie Ślązaków pozbawia się prawa do stowarzyszania, nie pozwala się startować w wyborach, przemilcza prawdziwą historię Śląska, a głosem Rady Języka Polskiego zmienia się nagle zdanie twierdząc, że język śląski nie jest już językiem niemieckim, ale teraz jest polskim wbrew uczonym świata, którzy 5 lat temu wpisali język śląski na listę języków świata. Nawet Prezydent Komorowski nie kryje się z obrażaniem Ślązaków atakując demokratyczny wybór władz Sejmiku Śląskiego.
Polska przez te 90 lat pokazała, że nie chce traktować Ślązaków jako normalnych obywateli Rzeczypospolitej. Zamiast obiecanej Ślązakom szczęśliwości Polska stała się krajem, z którego nawet tzw. powstańcy śląscy uciekali do wrogich sobie Niemiec. Również dzieci tychże powstańców z Polski uciekały, a rodzina Korfantego nie kwapi się do powrotu do Polski.
za ZLNS
Roczniok Andrzej
http://zlns.ubf.pl/news.php
Wybrano władze NWSD
6.07.2012 w Rybniku na Walnym Zebraniu członków Naszego Wspólnego Śląskiego Domu wybrano władze stowarzyszenia. Prezesem został Paweł Helis, sekretarzem Rudolf Kołodziejczyk (ikona śląskich ruchów narodowych), skarbnikiem Franciszek Markiewka. Ponadto w skład Zarządu Głównego weszli: Stanisław Rduch (założyciel RAŚ w1991), Dariusz Jerczyński (autor m.in. Historii narodu śląskiego, Krzysztof Siwek, Andrzej Roczniok.
Nasz Wspólny Śląski Dom został wpisany do KRS 31.05.2012. Wśród celów stowarzyszenia są m.in. działania na rzecz uznania narodowości śląskiej oraz propagowanie języka śląskiego zgodnie z kodem ISO 639-3 "szl"
http://www.zlns.ubf.pl/news.php
Steuer na dwa knify szrajbunka
Z okazji 5 rocznicy wpisania języka śląskiego na tzw. listę języków świata (18.07.2007) Narodowa Oficyna Śląska wydała książkę "Steuer na dwa knify szrajbunka" Książka ta zawiera wydane w 1935 r. pod pseudonimem F. Res broszury według sposobu zapisu wymyślonego przez Feliksa Steuera. Obok zapisu steuerowskiego sąsiaduje zapis opracowany przez Komisję Standaryzacyjną zwołaną przez prof. J.Tambor i A. Rocznioka.
Książka jest do nabycia w księgarniach.
http://www.zlns.ubf.pl/articles.php?cat_id=4
Kej niy urok to utropa - Gorczek Ana
Z okazji 5 rocznicy wpisania języka śląskiego na tzw. listę języków świata (18.07.2007) Narodowa Oficyna Śląska wydała książkę Kej niy urok to utropa - Gorczek Any. Książka w żartobliwy sposób opowiada dzieje rodziny Lytkow z Katowic. Autorka jest byłą mieszkanką Katowic, obecnie zamieszkuje w Niemczech. Po niedzieli ksiażka trafi do księgarń.
SWAT łączy śląską kulturę
W dniu 10.07.2012 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach złożono dokumenty rejestracyjne „Stowarzyszenia Wykonawców, Animatorów a Twórców Górnego Śląska”, w skrócie SWAT. Zebranie założycielskie odbyło się 30.06.2012 w Rudzie Śląskiej. Założycielami są:
1) Marian Makula tel. 602 679 683, który był inicjatorem stowarzyszenia i został Prezesem
2) Lech Majewski
3) Andrzej Roczniok
4) Katarzyna Majewska
5) Mirosław Jędrowski
6) Andrzej Lipski
7) Eugeniusz Kluczniok
8) Jerzy Cnota
9) Johann Bros
10) Bronisław Wątroba
11) Ryszard Til
12) Ewa Prochaczek
13) Mirosław Ayvazyan
14) Naira Ayvazyan
15) Jolanta Bauszek
16) Marcin Piguła
17) Adam Podgórski
18) Franciszka Michalik
19) Bernard Krawczyk
20) Mirosław Riedel
SWAT powstało w odpowiedzi na próbę niedopuszczenia przedstawicieli twórców i wykonawców śląskich do Górnośląskiego Okrągłego Stołu. Przedstawiciele kultury sami więc podejmują wysiłek zadbania o swoje sprawy.

Archiwum bloga